Našu kemijsku čistionicu možete pronaći na dvije lokacije u Zagrebu

email: info@kemijska-viva.com

1. Poljanice 2, Dubrava, 10040 Zagreb

+385 1 2923 909Telefon:
+385 1 2923 909 FAX:
Karta

Zagrebtower, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb

+385 1 6192 111Telefon:
+385 1 2923 909FAX:

Karta Radnička